opc_loader

Klachtenafhandeling

 

Heeft u een klacht over een standaard product of een maatwerk product? Wij zullen uw klacht in behandeling nemen na ontvangst van het ingevulde klachtenformulier. Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

 

Voor het aanmelden van een klacht, vult u het klachtenformulier (docx) zo volledig mogelijk volledig in. Het klachtenformulier stuurt u vervolgens naar info@trailstore.nl. LET OP! Voor een juiste beoordeling van de klacht, willen wij u ook vragen eventueel een foto toe te zenden.

 

Voorwaarden voor aanmelden klacht:

 

  • Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na levering aan Trailstore gemeld te worden.
  • Zichtbare gebreken aan geleverde producten waarbij de klant een bedrijf is, zullen binnen 7 dagen na levering aan Trailstore te worden gemeld.
  • Klachten worden door Trailstore binnen 30 dagen afgehandeld. Wanneer deze termijn niet haalbaar is, zal de klant op de hoogte worden gesteld.
  • Is de klacht gegrond, dan heeft Trailstore.nl het recht naar eigen keuze de betreffende producten te herstellen of te vervangen, dan wel het verschuldigde factuurbedrag te crediteren/restitueren exclusief transportkosten, nadat de producten door Trailstore retour zijn ontvangen.
  • Trailstore behoudt zich het recht eventueel bewijsmateriaal (foto) op te vragen om de klacht te kunnen beoordelen.

 

Uitgesloten van het in behandeling nemen van klachten zijn:

 

  • Accepteert de klant het pakket met daarin het product, terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek/beschadiging vertoont en dit niet tijdig bij Trailstore wordt gemeld, dan is Trailstore niet aansprakelijk voor deze beschadiging of dit gebrek.

 

Geschillencommissie thuiswinkelkeurmerk:

 

Naast dat u een klacht bij ons kunt neerleggen, kunt u ook een klacht indienen bij de geschillencommissie van www.thuiswinkelkeurmerk.info. Trailstore neemt iedere klacht (groot of klein) altijd serieus, wij zijn van mening dat er een leerproces uit iedere feedback gehaald kan worden, positief of negatief.

Veilig en vertrouwd

 

Nieuwe artikelen
€ 24,95 € 19,95
€ 29,95 € 27,95
Betaalmogelijkheden